.:[Kliknij aby zamknąć okno]:.
NSM Sopot

Aktualności

NSM Sopot


 • Prognoza pogody

             

 • Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg ofertowy na:


   ·  Wykonanie zaleceń straży Pożarnej dotyczących dróg ewakuacyjnych oraz oddymiania klatki schodowej.
   ·  Wymiana windy w budynku typu gdańskiego wraz z dostosowaniem jej do zjazdu do poziomu „0” z wykonaniem dodatkowego wyjścia z budynku na poziomie „0”.
   ·  Wymiana podzielników ciepła na instalacji c.o.
   ·  Wykonanie rocznego przeglądu instalacji gazowej, wentylacyjnej i p.poż.
   ·  Wymiana przemienników antenowych w zasobach Spółdzielni.
   ·  Wykonanie docieplenia stropodachu w budynku typu kokoszki.

  Więcej w dziale "Ogłoszenia" • Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg ofertowy na:


     Wykonanie wycinki suchych drzew i nasadzeń zamiennych
    1. Wykonanie wycinki 12 sztuk suchych drzew znajdujących się w zasobach Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej:
   ·  3 sztuki przy ul. Kolberga 6 o obw. pnia mierzonego na wys. 1.30cm: 51cm;104cm;100cm
   ·  9 sztuk przy ul. Cieszyńskiego za dziesięcioma garażami o obw. pnia mierzonego na wys. 1.30cm: 80cm; 70cm; 80cm; 64cm; 93cm; 89cm; 58 cm; 101cm; 80cm, 32cm,47cm ( drzewo o trzech pniach)
    2. Wykonanie nasadzeń zamiennych, które zostaną wskazane w Decyzji przez Konserwatora Zabytków Miasta Sopotu.
  Więcej w dziale "Ogłoszenia"


 • Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa zatrudni na pełen etat Specjalistę DS. Technicznych .

    Obowiązki:
    ·  bieżąca obsługa zagadnień administracyjno - technicznych,
    ·  nadzór nad robotami i konserwacją,
    ·  przeprowadzanie przeglądów,
    · kosztorysowanie,
  Wymagania:
   ·  Wykształcenie wyższe lub średnie,
   ·  uprawnienia budowlane, przynależność do izby inżynierów
   ·  doświadczenie zawodowe
   ·  umiejętność samodzielnej pracy

  Oferty w postaci CV należy przesyłać drogą mailową na adres: sekretariat@nsmsopot.pl lub należy wrzucić do skrzynki znajdującej się przed wejściem do siedziby Spółdzielni przy ul.Kolberga 9 w Sopocie w terminie do 15.07.2021rok Prosimu o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Więcej w dziale "Ogłoszenia"


 • Rozszerzony pakiet wsparcia dla opiekuna osoby niesamodzielnej

   Pakiet rehabilitacyjno-leczniczy dla opiekuna, szkolenia z zakresu pielęgnacji osoby niesamodzielnej, grupa wsparcia czy wizyty domowe psychologa, to dodatkowe formy wsparcia jakie Miasto Sopot oferuje opiekunom rodzinnym. Źródło "www.sopot.pl"


 • Nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  Na najbliższej sesji Rady Miasta Sopotu, która odbędzie się 4 listopada, procedowany będzie projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty i stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Najważniejsze postulowane zmiany to zmiana stawki opłaty dla mieszkańców o 6,25 proc. (z 8 zł na 8,50 za m sześc.) i wprowadzenie w jej ramach usługi mycia i dezynfekcji pojemników. Projekt zakłada również urealnienie stawek za odbiór odpadów dla przedsiębiorców. Zmiany wymusza kolejna modyfikacja ustawy śmieciowej.   Źródło "www.sopot.pl"


 • Wyniki Sopockiego Budżetu Obywatelskiego

    Sopot zakończył 11 edycję budżetu obywatelskiego. Udział w nim wzięło 5232 sopocian co jest drugim najwyższym wynikiem w historii sopockiego budżetu obywatelskiego.
  Brodwino i Kamienny Potok
  Remont boiska wielofunkcyjnego: do tenisa, koszykówki i siatkówki - lokalizacja między ul. Cieszyńskiego 10 i strzeżonym parkingiem samochodowym – 400 tys. zł
  Defibrylator AED i szkolenie z pierwszej pomocy w Twojej dzielnicy! – 50 tys. zł
  Kolejnym projektem, który powinien zostać wykonany była "Naprawa schodów przy ul. Obodrzyców" jednak jego koszt wyceniono na 120 tys. zł a z puli środków zostało tylko 50 tys. zł. Do ralizacji wszedł więc kolejny projekt z Kamiennego Potoku: Rozbudowa placu zabaw na dawnym boisku przy ulicy Sienkiewicza koło budynku 23 w zakresie do 50 tys. zł
  Źródło "www.sopot.pl"


 • Maseczki dla najbardziej potrzebujących mieszkańców

    Jeżeli jacyś mieszkańcy Sopotu potrzebują maseczek ochronnych, a nie są w stanie z różnych przyczyn sami ich sobie zapewnić, mogą je otrzymać za darmo w Sopockim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. Źródło "www.sopot.pl"


 • Nowe harmonogramy odbioru odpadów

    Harmonogram wystawek i segregacji workowej w 2021. Źródło "www.sopot.pl" Harmonogram dla Brodwina i ul.Łokietka. "Harmonogram dla naszych mieszkańców."


 • Pismo od Urzędu Miasta Sopot w sprawie koszy na nieczystości po psach.

    W odpowiedzi na pismo NSM Sopot, UM Sopot Wydział Inżynieri i Ochrony Środowiska odpisał na pismo w sprawie koszy na nieczystości po psach. Więcej w dziale "Korespondencja"


 • Więcej wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów

    Specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie rehabilitacji dzieci do 16. roku życia, indywidualne wsparcie psychologiczne dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami, a także dzienne miejsca opieki wytchnieniowej to dodatkowe formy wsparcia oferowane od września przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie. Źródło "www.sopot.pl"


 • Odbierz nowy informator „Sopocianie 60+”

    Pierwsza edycja cieszyła się tak dużym powodzeniem wśród sopockich seniorów, że Urzędu Miasta Sopotu zdecydował się na wydanie drugiej edycji Biuletynu Informacyjnego „Sopocianie 60+”. Informator został uaktualniony, gdyż w ciągu dwóch lat od pierwszego wydania wiele się zmieniło. Sopocianie 60+ • www.Counterliczniki