Ogłoszenia


 • Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg ofertowy na:

   ·  Wykonanie zaleceń straży Pożarnej dotyczących dróg ewakuacyjnych oraz oddymiania klatki schodowej.
   ·  Wymiana windy w budynku typu gdańskiego wraz z dostosowaniem jej do zjazdu do poziomu „0” z wykonaniem dodatkowego wyjścia z budynku na poziomie „0”.
   ·  Wymiana podzielników ciepła na instalacji c.o.
   ·  Wykonanie rocznego przeglądu instalacji gazowej, wentylacyjnej i p.poż.
   ·  Wymiana przemienników antenowych w zasobach Spółdzielni.
   ·  Wykonanie docieplenia stropodachu w budynku typu kokoszki.
  Więcej szczegółów
 • Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg ofertowy na:

     Wykonanie wycinki suchych drzew i nasadzeń zamiennych
    1. Wykonanie wycinki 12 sztuk suchych drzew znajdujących się w zasobach Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej:
   ·  3 sztuki przy ul. Kolberga 6 o obw. pnia mierzonego na wys. 1.30cm: 51cm;104cm;100cm
   ·  9 sztuk przy ul. Cieszyńskiego za dziesięcioma garażami o obw. pnia mierzonego na wys. 1.30cm: 80cm; 70cm; 80cm; 64cm; 93cm; 89cm; 58 cm; 101cm; 80cm, 32cm,47cm ( drzewo o trzech pniach)
    2. Wykonanie nasadzeń zamiennych, które zostaną wskazane w Decyzji przez Konserwatora Zabytków Miasta Sopotu.
  Więcej szczegółów
 • Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa zatrudni na pełen etat Specjalistę ds. Technicznych .

    Obowiązki:
   ·  bieżąca obsługa zagadnień administracyjno - technicznych,
   ·  nadzór nad robotami i konserwacją,
   ·  przeprowadzanie przeglądów,
   ·&kosztorysowanie,
  Wymagania:
   ·  Wykształcenie wyższe lub średnie,
   ·  uprawnienia budowlane, przynależność do izby inżynierów
   ·  doświadczenie zawodowe
   ·  umiejętność samodzielnej pracy

  Oferty w postaci CV należy przesyłać drogą mailową na adres: sekretariat@nsmsopot.pl lub należy wrzucić do skrzynki znajdującej się przed wejściem do siedziby Spółdzielni przy ul.Kolberga 9 w Sopocie w terminie do 15.07.2021rok Prosimu o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Więcej szczegółów
 • Remont elewacji Łokietka 47c w Sopocie.

  NSM Sopot Dokumentacja projektowa: Wyciąg Budowlany Docieplenie Inwentaryzacja Elewacji Elewacja Południowo-Wschodnia Decyzja Konserwtora Zabytków Miasta Sopot
 • 1.01.2021 r. Ogłoszenie o planowanych wystawkach wielkogabarytowych.

  Dotyczy informacji o wystawkach odpadów wielkogabarytowych planowanych raz w miesiącu, zgodnie z terminami okreslonymi w harmonogramie. "Harmonogram dla naszych mieszkańców."