.:[Kliknij aby zamknąć okno]:.
< NSM Sopot

Aktualności

NSM Sopot
 • Prognoza pogody

             


 • Środki dla organizacji pozarządowych

   Miasto w II konkursie ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w roku 2022 zleci 47 zadań na kwotę 547 100 zł w obszarach: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, edukacji, ochrony i promocji zdrowia, działań polityki społecznej, kultury fizycznej i sportu, działalności na rzecz integracji cudzoziemców. Źródło "www.sopot.pl"


 • Nowe harmonogramy odbioru odpadów ns 2022 rok

    Harmonogram dla Brodwina i ul.Łokietka. "Harmonogram dla naszych mieszkańców."
 • Działa bezpłatny Eko parking przy ERGO ARENIE

    Od 16 czerwca do 31 sierpnia 2022 r., codziennie, działać będzie całodobowy, bezpłatny Eko parking na ponad 700 miejsc przy hali ERGO ARENA. Parking jest darmowy, ale kierowcy muszą pobrać bezpłatny bilet i umieścić go w samochodzie w widocznym miejscu. Bezpłatny bilet daje możliwość parkowania bez opłat przez 7 kolejnych dni. Źródło "www.sopot.pl"


 • Co się dzieje z moją mamą? Przyjdź na warsztaty dla opiekunów

    Co się dzieje z moją mamą? Nie mogę porozumieć się z tatą – przed takimi problemami stają bliscy osób chorych na chorobę Alzheimera lub inne otępienie. Dom Pomocy Społecznej w Sopocie i Fundacja Dementia Action Alliance Polska zapraszają na koleją edycję bezpłatnych warsztatów dla opiekunów. Cotygodniowe spotkania odbywać się będą do 14 czerwca. Źródło "www.sopot.pl"


 • Rodzinny kapitał opiekuńczy

    Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) otrzymasz na dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca. Świadczenie to nie zależy od dochodu rodziny i wyniesie w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko.
  Rodzinny kapitał opiekuńczy przysługuje na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, jeśli:
   · al jesteś matką dziecka,
   · al jesteś ojcem dziecka,
   · al przyjąłeś dziecko na wychowanie i wystąpiłeś do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia,
   · al i dziecko wspólnie z Tobą mieszka oraz utrzymujesz je.
  Źródło "www.sopot.pl"


  Weekend z doradztwem zawodowym

    Jeśli na pytanie babci „kim chcesz zostać w przyszłości?" odpowiadasz prośbą o dokładkę pierogów, żeby zmienić temat, to weekend z doradztwem zawodowym jest dla Ciebie.
  Źródło "www.sopot.pl"


 • Zmiany organizacyjne w sopockim MOPS

    Od 1 czerwca zmieni się lokalizacja dwóch działów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego przeniesie się do głównego budynku MOPS przy ul. Kolejowej 14. W jego miejscu będzie funkcjonował Punkt Interwencji Kryzysowej (PIK). Numery telefonów oraz godziny przyjęć pozostaną bez zmian. Wszelkie sygnały o osobach potrzebujących wsparcia można zgłaszać całodobowo, po numer tel. 58 551 17 10. Źródło "www.sopot.pl"


 • Wsparcie asystenta dla osób z niepełnosprawnościami

    Od prawie 4 lat w sopockim MOPS asystent wspiera osoby z niepełnosprawnościami. Dla osób mniej samodzielnych to ważna pomoc w codziennym funkcjonowaniu. W ramach programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” kolejne osoby, w tym również obywatele Ukrainy, mogą liczyć na usługi asystenckie. Źródło "www.sopot.pl"


 • Odbierz nowy informator „Sopocianie 60+”

    Pierwsza edycja cieszyła się tak dużym powodzeniem wśród sopockich seniorów, że Urzędu Miasta Sopotu zdecydował się na wydanie drugiej edycji Biuletynu Informacyjnego „Sopocianie 60+”. Informator został uaktualniony, gdyż w ciągu dwóch lat od pierwszego wydania wiele się zmieniło. Sopocianie 60+ • www.Counterliczniki